DỤNG CỤ CẦM TAY CHUYÊN NGHIỆP

MŨI VÍT CÁC LOẠI

Mũi vít với nhiều kiểu dáng, quy cách khác nhau: mũi vít 2 đầu nâu ngắn, mũi vít 2 đầu dài, mũi vít xanh, mũi siết máy

MŨI SIẾT BẰNG MÁY ĐẦU LỤC GIÁC ( XI TRẮNG ) – TOP

MŨI ĐÓNG ĐẦU BAKE PH3 DÀI 35MM ( XI NÂU ) – TOP

MŨI ĐÓNG ĐẦU BAKE PH2 DÀI 80MM ( XI NÂU ) – TOP

MŨI ĐÓNG ĐẦU BAKE PH2 DÀI 35MM ( XI NÂU ) – TOP

MŨI ĐÓNG ĐẦU LỤC GIÁC ( XI NÂU ) – TOP

MŨI SIẾT VÍT 2 ĐẦU BAKE PH2 DÀI 200MM XI TRẮNG – TOP

MŨI SIẾT VÍT 2 ĐẦU BAKE PH2 DÀI 150MM XI TRẮNG – TOP

MŨI SIẾT VÍT 2 ĐẦU BAKE PH2 DÀI 100MM XI TRẮNG – TOP

MŨI SIẾT VÍT 2 ĐẦU BAKE PH2 DÀI 65MM XI TRẮNG – TOP

MŨI VÍT 2 ĐẦU XANH DÀI 110MM - LICOTA

MŨI ĐÓNG ĐẦU BAKE PH3 DÀI 80MM ( XI NÂU ) – TOP

MŨI SIẾT VÍT 2 ĐẦU BAKE PH2 DÀI 65MM CAO CẤP ( XANH ) – LICOTA

MŨI SIẾT VÍT 2 ĐẦU BAKE PH2 DÀI 110MM XI NÂU – TOP

MŨI SIẾT VÍT 2 ĐẦU BAKE PH2 DÀI 65MM XI NÂU – TOP

MŨI SIẾT VÍT 2 ĐẦU BAKE PH2 DÀI 65MM CAO CẤP XI BÓNG – TOP

MŨI VÍT 2 ĐẦU XI ĐEN (CHỐNG XỐC) - TOP