DỤNG CỤ CẦM TAY CHUYÊN NGHIỆP

Kìm các loại

Các loại kìm điện, kìm cắt, kìm nhọn, kìm đa năng, kìm ba dớ, kìm mở phe của TOP, LICOTA, CENTURY

KÌM BẤM ĐẦU COTE 1.5 – 16MM2 LICOTA

KÌM BẤM COTE CENTURY 280MM

KÌM CẮT 8'' TRỢ LỰC TOP CAO CẤP

KÌM CẮT TOP CAO CẤP

KÌM NHỌN TOP CAO CẤP

KÌM ĐIỆN TOP CAO CẤP

KÌM CẮT BA DỚ TOP CAO CẤP

KÌM ĐIỆN 9" TOP CHUYÊN DỤNG TOP CAO CẤP

KÌM THÁO VÀ LẮP LÒ XO BỐ THẮNG XE HƠI – LICOTA

KÌM VÔ BẠC PISTON 110 – 160MM LICOTA

KÌM VÔ BẠC PISTON 80 – 120MM LICOTA

KÌM VÔ BẠC PISTON 1.2 – 6.3MM LICOTA

KÌM MỞ PHE MIỆNG DẸP 8”(200MM) LICOTA

KÌM BẤM ĐẦU COSE DÂY CÁP KẾT NỐI

KÌM BẤM ĐẦU COSE CÀNG TRẦN

KÌM BẤM ĐẦU COSE CÁCH ĐIỆN

KÌM TRỢ LỰC CẮT DÂY THÉP 8”(200MM) TOP

KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN TỰ BUNG CENTURY

KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN TOP

KÌM MỞ PHE TRONG 9” (230MM) MŨI THẲNG LICOTA

KÌM MỞ PHE TRONG 7” (175MM) MŨI THẲNG LICOTA

KÌM MỞ PHE TRONG 5” (125MM) MŨI THẲNG LICOTA

KÌM MỞ PHE TRONG 9” (230MM) MŨI CONG 900 LICOTA

KÌM MỞ PHE TRONG 7” (175MM) MŨI CONG 900 LICOTA