DỤNG CỤ CẦM TAY CHUYÊN NGHIỆP

Kìm các loại

Các loại kìm điện, kìm cắt, kìm nhọn, kìm đa năng, kìm ba dớ, kìm mở phe của TOP, LICOTA, CENTURY

KÌM BẤM ĐẦU COTE 1.5 – 16MM2 (SỐ 15) LICOTA

KÌM BẤM COTE SỐ 6 ( 1.25 -> 5.5MM2) CENTURY

KÌM THÁO VÀ LẮP LÒ XO BỐ THẮNG XE HƠI – LICOTA

KÌM VÔ BẠC PISTON 110 – 160MM LICOTA

KÌM VÔ BẠC PISTON 80 – 120MM LICOTA

KÌM VÔ BẠC PISTON 1.2 – 6.3MM LICOTA

KÌM MỞ PHE MIỆNG DẸP 8”(200MM) LICOTA

KÌM TRỢ LỰC CẮT DÂY THÉP 8”(200MM) TOP

KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN TỰ ĐỘNG CENTURY

KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN TOP

KÌM MỞ PHE TRONG 9” (230MM) MŨI THẲNG LICOTA

KÌM MỞ PHE TRONG 7” (175MM) MŨI THẲNG LICOTA

KÌM MỞ PHE TRONG 5” (125MM) MŨI THẲNG LICOTA

KÌM MỞ PHE TRONG 9” (230MM) MŨI CONG 900 LICOTA

KÌM MỞ PHE TRONG 7” (175MM) MŨI CONG 900 LICOTA

KÌM MỞ PHE TRONG 5” (125MM) MŨI CONG 900 LICOTA

KÌM MỞ PHE NGOÀI 9” (230MM) MŨI THẲNG LICOTA

KÌM MỞ PHE NGOÀI 7” (175MM) MŨI THẲNG LICOTA

KÌM MỞ PHE NGOÀI 5” (125MM) MŨI THẲNG LICOTA

KÌM MỞ PHE NGOÀI 9” (230MM) MŨI CONG 900 LICOTA

KÌM MỞ PHE NGOÀI 7” (175MM) MŨI CONG 900 LICOTA

KÌM MỞ PHE NGOÀI 5” (125MM) MŨI CONG 900 LICOTA

BỘ KÌM PHE ĐA NĂNG 4 ĐẦU – CENTURY 120627-4S

KÌM MỞ PHE NGOÀI 9” (230MM) MŨI THẲNG CENTURY