DỤNG CỤ CẦM TAY CHUYÊN NGHIỆP

DỤNG CỤ XÂY DỰNG

Dụng cụ xây dựng chuyên nghiệp

BỘ 3 MŨI KHOAN THÁP THẰNG CENTURY

DỤNG CỤ ( BUNG TU ) LẤY DẤU TỰ ĐỘNG 6” – TOP

BÀN CẮT GẠCH 80CM CAO CẤP XANH – TOP MA860B-1(N)

BÀN CẮT GẠCH 80CM ĐỎ - TOP MA850B-1(N)

MÁY CÂN BẰNG TIA LASER CHỐNG MƯA, BỤI 6 TIA - 15MW – MUJINGFANG

MÁY CÂN BẰNG TIA LASER 6 TIA - 10MW – WOODWELL

MÁY CÂN BẰNG TIA LASER 6 TIA - 5MW – ROYAL LION

MÁY CÂN BẰNG TIA LASER 2 TIA - 7.5MW – WOODWELL

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BẰNG TIA LASER 100M – WOODWELL

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BẰNG TIA LASER 80M – WOODWELL

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BẰNG TIA LASER 60M – WOODWELL

BỘ SÚNG MỞ TÍP 1/2 DÙNG PIN 88V

KHOAN SẠC PIN 16 VOLT – TOP

KHOAN SẠC PIN 12 V CAO CẤP ( 2 PIN) – TOP

Bộ khoan dùng pin 26 Volt – CENTURY

Bộ khoan dùng pin 18 Volt 2 cấp độ lực – CENTURY

BỘ KHOAN SẠC PIN 12V CENTURY

Bộ khoan dùng pin 12 Volt 2 cấp độ lực – CENTURY

DỤNG CỤ ( BUNG TU ) LẤY DẤU TỰ ĐỘNG 5” – TOP

DỤNG CỤ BẬT MỰC 30M TOP

BÚA VUÔNG CÁN GỖ – CENTURY

BÚA ĐÓNG ĐINH ĐA NĂNG ĐẦU TRÒN 500G– CENTURY

BÚA ĐÓNG ĐINH ĐA NĂNG ĐẦU VUÔNG 350G– CENTURY

BÚA NHỔ ĐINH CÁN NHỰA XANH – CENTURY