DỤNG CỤ CẦM TAY CHUYÊN NGHIỆP

Dụng cụ lấy dấu

Bung tu lấy dấu tự động TOP, thép S2

BUNG TU ĐẦU TRÒN TOP

DỤNG CỤ ( BUNG TU ) LẤY DẤU TỰ ĐỘNG 6” – TOP

DỤNG CỤ ( BUNG TU ) LẤY DẤU TỰ ĐỘNG 5” – TOP

DỤNG CỤ BẬT MỰC 30M - TOP

MŨI KHOAN ĐA NĂNG 4 CẠNH - CENTURY

MŨI KHOAN ĐA NĂNG 2 CẠNH - CENTURY

BỘ 3 MŨI KHOAN THÁP THẰNG - CENTURY