DỤNG CỤ CẦM TAY CHUYÊN NGHIỆP

Dụng cụ lấy dấu

Bung tu lấy dấu tự động TOP, thép S2

KẸP QUE HÀN 500A TOP ( ĐẦU VẶN )

KÌM BẤM DÂY NỊT TRỢ LỰC TOP CAO CẤP

Bộ 5 Mũi Khoan Đa Năng 2 Cạnh CENTURY

Bộ 10 Mũi Khoan Đa Năng 2 Cạnh CENTURY

Bộ 5 Mũi Khoan Đa Năng 4 Cạnh CENTURY

Bộ 10 Mũi Khoan Đa Năng 4 Cạnh CENTURY

BỘ 3 MŨI KHOAN THÁP THẰNG CENTURY

DỤNG CỤ ( BUNG TU ) LẤY DẤU TỰ ĐỘNG 6” – TOP

DỤNG CỤ ( BUNG TU ) LẤY DẤU TỰ ĐỘNG 5” – TOP

DỤNG CỤ BẬT MỰC 30M TOP