DỤNG CỤ CẦM TAY CHUYÊN NGHIỆP

DỤNG CỤ DÙNG HƠI

Dụng cụ dùng hơi thương hiêu Top, CENTURY, CASAR...

SÚNG HƠI NHỰA 8MM TOP

DỤNG CỤ XỊT HƠI VÀ NƯỚC ĐẦU CONG CAO CẤP TOP

*Súng bắn đinh hơi CASAR (đinh U 4x22mm)

Súng bắn đinh hơi - đinh T ( 50mm ) CASAR

SÚNG BẮN ĐINH HƠI BÊTÔNG CASAR

MÁY MÀI MINI BẰNG KHÍ NÉN 6MM 24.000 VÒNG/PHÚT ( ĐEN )

SÚNG RÚT ĐINH RIVE BẰNG HƠI CAO CẤP TOP

DỤNG CỤ PHUN CÁT BẰNG KHÍ NÉN TOP PAP-D038

SÚNG MỞ BU LÔNG BẰNG HƠI 3/8” CÁNH BƯỚM – TOP

SÚNG MỞ BU LÔNG BẰNG HƠI 3/8” – TOP

SÚNG MỞ BU LÔNG BẰNG HƠI 3/4” – 900 FT/LB – TOP

SÚNG MỞ BU LÔNG BẰNG HƠI 3/4” – 500 FT/LB – TOP

SÚNG MỞ BU LÔNG BẰNG HƠI 3/4” – 800 FT/LB – TOP

SÚNG MỞ BU LÔNG BẰNG HƠI 3/4” 2 BÚA ( 1400Ft) – LICOTA

SÚNG MỞ BU LÔNG BẰNG KHÍ NÉN 1/2” – TOP

Súng mở tuýp ½” 2 búa CASAR

SÚNG MỞ BU LÔNG BẰNG KHÍ NÉN 1/2” 2 BÚA CAO CẤP – TOP

MÁY MỞ BU LÔNG 1” BẰNG HƠI CỐT NGẮN – TOP

MÁY MỞ BU LÔNG 1” BẰNG HƠI CỐT DÀI – TOP

MÁY MỞ BU LÔNG BẰNG HƠI CỐT 1” 2 BÚA – LICOTA

MÁY MỞ BU LÔNG BẰNG HƠI CỐT 1” CASAR

MÁY BẮN ĐINH U 1022 BẰNG HƠI – CASAR

MÁY BẮN ĐINH U 1013 BẰNG HƠI – CASAR

MÁY BẮN ĐINH THẲNG F50 BẰNG HƠI – CASAR