DỤNG CỤ CẦM TAY CHUYÊN NGHIỆP

DỤNG CỤ CẦM TAY

Dụng cụ cầm tay thương hiệu TOP, là bao gồm nhiều các nhóm dụng cụ sử dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau được gọi chung là DỤNG CỤ CẦM TAY Mỗi công cụ mang một tính năng & mẫu mã đặt trưng riêng. Sản phẩm chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng & uy tín với các thương hiệu chính hãng lâu năm: TOP - TOP GOLD - LICOTA - CENTURY

MÁY LASER 6 TIA XANH LÁ (30MW) TOP

MÁY LASER 6 TIA XANH LÁ (35MW) TOP

KE GÓC NAM CHÂM CENTURY

BỘ THƯỚC LÁ ĐO KHE HỞ 32 LÁ - LICOTA

BỘ THƯỚC LÁ ĐO KHE HỞ 25 LÁ - LICOTA

BUNG TU ĐẦU TRÒN TOP

DỤNG CỤ ( BUNG TU ) LẤY DẤU TỰ ĐỘNG 6” – TOP

DỤNG CỤ ( BUNG TU ) LẤY DẤU TỰ ĐỘNG 5” – TOP

BỘ MỞ ỐC ( BU LÔNG ) GẪY CAO CẤP 6 CÂY - LICOTA

BỘ MỞ ỐC ( BU LÔNG ) GẪY CAO CẤP 5 - CÂY LICOTA

DỤNG CỤ BẤM ĐINH GHIM CÓ TĂNG ( ĐỎ) TOP

DỤNG CỤ BẤM ĐINH GHIM (CAM)TOP

SÚNG BẮN KEO CÔNG TẮC 60W - CENTURY

SÚNG BẮN KEO CÔNG TẮC 20W - CENTURY

SÚNG PHUN KEO BẰNG ĐIỆN 60W-220V - TOP

SÚNG PHUN KEO BẰNG ĐIỆN 20W-220V- TOP

DAO RỌC GIẤY CENTURY & LƯỠI DAO

HÍT ỐC LÒ XO 18" - TOP

DỤNG CỤ BẬT MỰC 30M - TOP

CẦN CHỈNH CÒ SÚP BẮP XE MÁY - CENTURY

BỘ SIẾT DÂY ĐAI SẮT 3/4” ( 19MM ) - TOP

BỘ SIẾT DÂY ĐAI SẮT 5/8” ( 16MM ) - TOP

BỘ SIẾT DÂY ĐAI NHỰA THÙNG CARTON 16MM - CENTURY

BỘ SIẾT DÂY ĐAI NHỰA THÙNG CARTON 16MM - TOP