DỤNG CỤ CẦM TAY CHUYÊN NGHIỆP

DỤNG CỤ CẦM TAY

Dụng cụ cầm tay bao gồm các loại sản phẩm như: kìm, búa, mỏ lết, các loại cảo, bộ tuýp, cần nổ, cần siết,...

CƯA THẠCH CAO CENTURY

VÒNG MIỆNG TOP CAO CẤP

MỎ LẾT 4" CENTURY

LỤC GIÁC 2 ĐẦU BÔNG MAI ( ĐỎ )

KE GÓC NAM CHÂM TRUNG 75LBS CENTURY

KE GÓC NAM CHÂM TRUNG 50LBS CENTURY

KE GÓC NAM CHÂM NHỎ 25 LBS CENTURY

DAO RỌC GIẤY CENTURY

ĐẦU NỐI LẮC LÉO 3/4” TOP

KÌM BẤM ĐẦU COTE 1.5 – 16MM2 LICOTA

DÂY VÀ ĐẦU BƠM MỠ TOP

VÒNG TỰ ĐỘNG VÀ MIỆNG TOP CAO CẤP

ĐUÔI CHUỘT ĐEN TOP

ĐẦU TÍP LICOTA 3/4 ( BÔNG ) 12 CẠNH

ĐẦU TÍP LICOTA 3/4 ( LỤC ) 6 CẠNH

KÌM BẤM COTE CENTURY 280MM

KÌM BẤM COTE CENTURY 205MM

ĐẦU TÍP ĐEN 1/2" LỤC (6 CẠNH) CAO CẤP LICOTA

KÌM CẮT 8'' TRỢ LỰC TOP CAO CẤP

KÌM CẮT TOP CAO CẤP

KÌM NHỌN TOP CAO CẤP

KÌM ĐIỆN TOP CAO CẤP

KÌM CẮT BA DỚ TOP CAO CẤP

MỎ HÀN ĐIỆN CENTURY