DỤNG CỤ CẦM TAY CHUYÊN NGHIỆP

CẦN SIẾT LỰC CÁC LOẠI

Cần chuyên dùng tay để sử dụng phục vụ cho các ngành cơ khí, xây dựng, sửa chữa ô tô

CẦN CHỈNH CÒ SÚP BẮP XE MÁY - CENTURY

CẦN SIẾT ĐẦU TRƯỢT (KÉO) 3/4” DÀI 20” (500MM) - TOP

CẦN SIẾT ĐẦU TRƯỢT (KÉO) 3/4” DÀI 18” (450MM) - TOP

CẦN SIẾT ĐẦU TRƯỢT (KÉO) 1/2” DÀI 12” (300MM) - TOP

CẦN SIẾT ĐẦU TRƯỢT (KÉO) 1/2” DÀI 10” (250MM) - TOP

CẦN SIẾT ĐẦU TRƯỢT (KÉO) 1/4” DÀI 6” (150MM) - TOP

CẦN SIẾT TỰ ĐỘNG 3/4” ĐẦU VUÔNG ĐEN CAO CẤP - LICOTA

CẦN SIẾT TỰ ĐỘNG 3/4” ĐẦU TRÒN XI MỜ - TOP

CẦN SIẾT TỰ ĐỘNG ½” 72 RĂNG CÁN CÓ TĂNG - LICOTA

CẦN SIẾT TỰ ĐỘNG ½” 45 RĂNG CÁN BỌC NHỰA - TOP

CẦN SIẾT TỰ ĐỘNG ½” 36 RĂNG CÁN BỌC NHỰA - TOP

CẦN SIẾT TỰ ĐỘNG ½” ĐẦU VUÔNG 36 RĂNG - TOP

CẦN SIẾT TỰ ĐỘNG ½” ĐẦU VUÔNG 24 RĂNG - TOP

CẦN SIẾT TỰ ĐỘNG ½” ĐẦU TRÒN XI BÓNG - TOP

CẦN SIẾT TỰ ĐỘNG 1/2” ĐẦU TRÒN XI MỜ - CENTURY

CẦN SIẾT TỰ ĐỘNG 3/8” ĐẦU TRÒN XI MỜ - CENTURY

CẦN SIẾT TỰ ĐỘNG 1/4” ĐẦU TRÒN XI BÓNG - TOP

CẦN SIẾT TỰ ĐỘNG 1/4” ĐẦU TRÒN XI MỜ - CENTURY

CẦN SIẾT ĐẦU LẮC LÉO 3/8” DÀI 6” (150MM) - TOP

CẦN SIẾT 3/4” ĐẦU LẮC LÉO - TOP

CẦN SIẾT ĐẦU LẮC LÉO ½” DÀI 12” (300MM) - TOP

CẦN SIẾT ĐẦU LẮC LÉO ½” DÀI 18” (450MM) - TOP

CẦN SIẾT ĐẦU LẮC LÉO 1/4” DÀI 5” (130MM) - TOP

CẦN SIẾT ĐẦU CONG CHỮ L 1” DÀI 26” (660MM) - LICOTA