DỤNG CỤ CẦM TAY CHUYÊN NGHIỆP

BÚA CÁC LOẠI

Gồm nhiều loại búa khác nhau: búa đầu lục giác, búa bi, búa đầu vuông, búa nhỗ đinh, búa đa năng, búa cán xanh, búa cán đỏ

BÚA NHỔ ĐINH CÁN NHỰA XANH – CENTURY

BÚA NHỔ ĐINH CÁN NHỰA ĐỎ – CENTURY

BÚA ĐÓNG ĐINH ĐA NĂNG ĐẦU VUÔNG 350G– CENTURY

BÚA ĐÓNG ĐINH ĐA NĂNG ĐẦU TRÒN 500G– CENTURY

BÚA ĐẦU BI -CENTURY

BÚA TẠ HAI ĐẦU LỤC GIÁC (CÁN GỖ) – CENTURY

BÚA TẠ HAI ĐẦU LỤC GIÁC (CÁN NHỰA) – CENTURY

BÚA VUÔNG CÁN GỖ – CENTURY